Marvel Studios เพื่อเข้าร่วมโครงการโทรทัศน์โดยออกจากหน่วยของ Jeph Loeb ใน Limbo
Marvel แก้ไขคำวิจารณ์ของอเมริกาในเรียงความโดยนักเขียนกัปตันอเมริกา Mark Waid