Nightcrawler เป็นผู้นำทีมใหม่ในทางของ X!
ข่าวลือ: Jeffrey Dean Morgan เล่น Thomas Wayne Batman ใน Dceu Flash Motion Picture
Kirsten Dunst จะเล่น Mary Jane อีกครั้งในภาพยนตร์ Spider-Man หากถูกถาม
บล็อกวิดีโอของ Roger: การอ่านที่บ้าน
ใหม่ในร้านค้าสำหรับวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2013
ระดับที่ห้า: Saga ราคา Marvel!
ข่าวของ Bob เกี่ยวกับสิ่งของ !!!
ยุคทองที่มาเยือน
Robert Downey Jr. จะกลับมาเป็น Tony Stark สำหรับ Black Widow Movie
สมองที่มีไข้ของ Markley: Hardcovers หนัก