สัมภาษณ์: Donny Cates เกี่ยวกับ God Country
บทสัมภาษณ์: Leila del Duca และ Kit Seaton บน Afar ของ Image
beauology 101: Smith อันเป็นที่รักเช่นเดียวกับการพบเห็น U.F.O ของเขาในการ์ตูน