การปะทุของภูเขาไฟของ Hulk
Comiclist: Dynamite Entertainment สำหรับ 05/02/2012