บทสัมภาษณ์: Leila del Duca และ Kit Seaton บน Afar ของ Image